Diensten

Haalbaarheidsonderzoek ondernemer

Tijdens het intakegesprek bespreekt de klant samen met de coach zijn keuze voor zelfstandig ondernemerschap, welke capaciteiten en vaardigheden daarbij noodzakelijk zijn, welk soort diensten of producten de klant wil verkopen, of de ideeŽn en verwachtingen realistisch zijn, wat de huidige financiŽle positie is en wat de klant tot dan toe al zelf heeft gedaan. Ook geestelijke of lichamelijke beperkingen worden in dit onderzoek meegenomen. Op basis van dit gesprek wordt in goed overleg besloten welk begeleidingstraject het beste aansluit bij de wensen van de klant en wat de te nemen vervolgstappen zijn. Ook wordt de klant voorgelicht over uitkeringsgevolgen en voorwaarden voor mogelijke financiering.

Het is van belang om de algemene indrukken uit het intakegesprek verder te onderbouwen middels een assessment. Het assessment geeft inzicht in welke mate ondernemerscompetenties aanwezig zijn en welke verder nog ontwikkeld moeten worden om succesvol te kunnen zijn als zelfstandige. Het gaat om de competenties ondernemerschap, netwerken, communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid en zelfkritisch vermogen.

De uitkomst van intake, assessment en beoordeling van product- en dienstenportfolio is een advies of voor de klant een reŽel perspectief aanwezig is om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te voorzien. Is dit vooruitzicht er onvoldoende, dan wordt de klant gemotiveerd teruggemeld.

Haalbaarheidsonderzoek ondernemingsplan

Dit onderzoek is hetzelfde als het haalbaarheidsonderzoek ondernemer maar de ondernemer heeft in dit onderzoek tevens een compleet ondernemingsplan ingediend. Naast alle facetten van het ondernemerschap wordt ook het compleet ondernemingsplan op juistheid en volledigheid getoetst. De uitkomst van intake, assessment en beoordeling van het ondernemingsplan is een advies of voor de klant een reŽel perspectief aanwezig is om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te voorzien. Is dit vooruitzicht er onvoldoende, dan wordt de klant gemotiveerd teruggemeld.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Indien uit het haalbaarheidsonderzoek een positief vooruitzicht blijkt, kan de klant verder resultaatgericht worden geadviseerd en begeleid. Afhankelijk van de uitkomst kan de klant kiezen voor een maatwerk begeleidingstraject.

Uitgebreid begeleidingstraject - De klant wordt begeleid bij het schrijven van het ondernemingsplan. Hiervoor wordt een format-ondernemingsplan gehanteerd, waarin de volgende zaken worden verwerkt: persoonlijke gegevens, omschrijving plan, marketingaanpak, investeringen en financiering, exploitatie en aflossingscapaciteit, specificatie privť en de liquiditeitsprognose. Dit ondernemingsplan geeft stap voor stap aan hoe ideeŽn over het opzetten van een eigen bedrijf kunnen worden uitgewerkt. Door het zorgvuldig, volledig en realistisch in te vullen, ontstaat een op maat gesneden ondernemingsplan. Een plan dat enerzijds als leidraad kan dienen voor de toekomstige bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd een realistische toetssteen is voor de financiŽle resultaten. Bij het beantwoorden van vragen en de praktische uitvoering ervan wordt gericht feedback gegeven. Tijdens het schrijven van het ondernemingsplan komen eventuele hiaten in kennis of vaardigheden op een natuurlijke wijze aan het licht, zodat ze precies op het juiste moment kunnen worden aangepakt. De begeleiding is toegesneden op de realiteit van de eigen onderneming. Tijdens het assessment en het schrijven van het ondernemingsplan vindt minstens iedere week /2 weken persoonlijk contact plaats met de klant. Daarnaast wordt contact gehouden met de klant via e-mail en telefoon.

Kort begeleidingstraject - De klant heeft op een onderdeel van het ondernemingsplan of op zijn vaardigheden aanvullende begeleiding nodig. De klant kan aangepast maatwerk krijgen op het gebied van financiŽn, netwerken, marketing & marktonderzoek en acquisitie.

Nazorg begeleidingstraject - Ook na het daadwerkelijk starten van de onderneming blijven we de klant begeleiden, natuurlijk ook weer op maat en naar behoefte. In dit traject worden de werkelijke resultaten ieder kwartaal getoetst aan de begroting van het ondernemingsplan. Hierdoor kan de ondernemer snel en accuraat ingrijpen.

Trainingen

Dť ondernemer bestaat niet, elke zelfstandige heeft weer andere sterke en minder sterke kanten. Afhankelijk van de behoefte kan worden deelgenomen aan trainingen financieel inzicht & administratie, netwerkontwikkeling en verkooptechniek (acquisitie).